Servis strojov

Za pár sekúnd viete všetko o každom stroji v servise.

Vyhľadávanie zákazníka v databáze

 • V prvom kroku pri vytváraní servisnej zákazky sa pokúsite vyhľadať či sa už zákazník nenachádza vo vašej databáze
 • Vyhľadávať môžete meno, priezvisko, adresu alebo telefón
 • Ak ste zákazníka našli tak stačí iba kliknúť na jeho meno. Týmto sa otvorí jeho zložka kde môžete pridať novú zákazku.
 • Ak systém zákazníka nenašiel alebo sa jedná o iného zákazníka s rovnakým menom, môžete vytvoriť novú registráciu.

Registrácia nového zákazníka

 • Povinné údaje pre vytvorenie servisnej zákazky sú meno, priezvisko, telefón, adresa a mesto
 • Môžete vybrať úroveň zľavy ktorá sa automaticky uplatní na všetky použité náhradné diely v opravách
 • Táto zľava sa nikdy neuplatňuje na cenu práce
 • Po vyplnení všetkých potrebných údajov klik na "Registrovať"
 • Automaticky sa otvorí zložka vášho nového zákazníka

Zložka zákazníka

 • V tomto kroku si vyberiete čo chcete robiť
 • V našom prípade chceme vytvoriť zákazku
 • Po kliknutí sa vám otvorí registrácia novej servisnej zákazky
 • Samozrejmosťou je vedenie archívu servisných zákaziek, záväzných objednávok tovaru a môžete viesť aj evidenciu predaných strojov

Príjem stroja do servisu

 • Vyplňte všetky údaje
 • Máte k dispozícii prednastavené voľby
 • Pre potvrdenie kliknite na "Pridaj do servisu"
 • Otvorí sa vám nové okno s potvrdením o prevzatí
 • V existujúcom okne sa presuniete do zoznamu opráv

Potvrdenie o prevzatí

 • Toto potvrdenie je automaticky vytvorené
 • Nachádza sa dva krát na strane A4
 • Po vytlačení stačí stránku rozstrihnuť na dve časti
 • Prvá časť je potvrdenie pre zákazníka
 • Druhá časť je pre firmu
 • V spodnej časti potvrdenia nájde zákazník odkaz na vašu stránku kde zadá číselný kód
 • Takto zistí aktuálny stav opravy, použité diely a celkovú cenu

Zoznam opráv

 • Tu vidíte všetky opravy a ich aktuálny stav
 • Pre viac info stačí kliknúť do riadku s opravou
 • Reklamácie majú zvýraznený celý riadok červenou a záručné opravy žltou
 • Pri tomto type opráv sa automaticky odrátava 30 dní (číslo v časti "stav")
 • Ak toto číslo klesne na 5 a menej dní tak vás systém automaticky upozorní
 • Po kliknutí na telefón sa ikona zmení na modrú. Tak si poznačíte, že ste informovali zákazníka o stave opravy.

Diagnostika opravy

 • Používateľ ktorý je ako "servis" (typu účtu - vytvára Admin) klikne na zákazku v zozname opráv
 • Ďalej klikne "Diagnostikované"
 • Do tabuľky napíše použité diely, plu, kat. číslo, množstvo a cenu za kus
 • Celková suma sa automaticky zráta
 • Označením "Oprava do 40 €" sa po potvrdení diagnostiky stav zmení na "opravené"
 • Označením "Diagnostika" sa automaticky priráta vaša nastavená cena za diagnostiku
 • Ak je cena opravy vyššia ako 40 € stav sa zmení na "diagnostikované". Tu sa vyžaduje ďalšie potvrdenie či sa oprava má vykonať.

Ďalšie kroky

 • Teraz je oprava nacenená a môžete sa rozhodnúť aký bude ďalší krok
 • Počas celej doby máte kompletný záznam o tom kto, kedy a čo vykonal
 • Rozhodnutie o ďalšom kroku môže spraviť aj predajca
 • Bežný postup je:
  • zadané=> diagnostikované=> opraviť=> objednané=> opravené=> prevzaté
 • Alebo:
  • zadané=> diagnostikované=> neopraviť=> prevzaté
 • Pri prevzatí sa vytvorí dodací list s rozpisom materiálu
 • Ak bola oprava zrušená tak v dodacom liste je iba cena za diagnostiku