Prehľadné objednávky

Budete mať vždy prehľad kto si čo objednal a koľko tovaru sa vám už nazbieralo na objednávku.

Objednávky

 • Máte na výber štyri možnosti
 • Zobraziť zoznam zozbieraného tovaru na objednávkach pre dodávateľov na vašej prevádzke
 • Zobraziť zoznam objednávok pre zákazníkov na vašej prevádzke
 • Objednať tovar na našu prevádzku
 • Objednať tovar pre zákazníka

Zoznam objednaného tovaru

 • Môžete zobraziť tovar iba od určitého dodávateľa
 • Prehľadne rozdelený tovar pre prevádzku a pre zákazníkov
 • Tlačidlo na vygenerovanie objednávky sa zobrazí až keď existuje objednávka pre dodávateľa
 • Všetky objednávky sú archivované
 • Existuje záznam o posledných troch vymazaných veciach zo zoznamu

Zoznam objednávok pre zákazníka

 • Zobrazí zoznam všetkých zákazníkov, ktorí majú objednávku a stav v akom sa nachádza
 • Ak myš ukáže na meno zákazníka tak okamžite uvidíte názvy objednaného tovaru
 • Po kliknutí na objednávku sa vám zobrazí zoznam objednaného tovaru pre zákazníka
 • Do tohto zoznamu môžete dopisovať ďalší tovar
 • Stav sa automaticky mení na "objednané" po odoslaní objednávky
 • Počas príjímania tovaru stačí označiť či tovar prišiel alebo nie
 • Proces dokončíte ked si zákazník príde pre tovar
 • Následne sa objednávka presunie do archívu

Objednať tovar pre zákazníka

 • Najskôr sa pokúsite vyhľadať zákazníka vo vašej databáze. Tým sa predíde dvojitým registráciam.
 • Ak sa zákazník nenachádza v databáze tak potrebujete vytvoriť novú registráciu
 • Pre objednávku sú povinné polia iba "Meno" "Priezvisko" a "Telefón"
 • Klik na "Objednať tovar záväzne"
 • Do tabuľky napíšete názov, kat. číslo, počet a dohodnutú cenu

Vygenerovaná objednávka pre dodávateľa

 • Všetky údaje sa automaticky vyplnia
 • Predmet správy môžete upravovať
 • Treba vybrať spôsob dodania
 • Správu môžete doplniť o dodatočné informácie
 • Správa obsahuje všetok zozbieraný tovar pre dodávateľa
 • Na konci je pridaný názov vašej prevádzky, adresa, psč a IČO
 • Po odoslaní sa objednávka presunie do archívu